ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 707/92 του κ. Dieter ROGALLA προς την Επιτροπή. Μέτρα στον τομέα της παροχής τεχνικής βοήθειας για τη τελωνειακή διοίκηση