Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών για την τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ομόσπονδης Δημοκρατίας της Βραζιλίας για το εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων