Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 22ας Μαΐου 1992.