ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 2122/93 του Anita POLLACK προς την Επιτροπή. ΦΠΑ σε μεταχειρισμένα είδη