ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1007/93 του The Lord O' HAGAN προς την Επιτροπή. Πετρελαιοκηλίδες στην θάλασσα