ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 10/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιανουαρίου 1994 σχετικά με την έναρξη διαγωνισμού για τη μείωση της εισφοράς κατά την εισαγωγή στην Ισπανία αραβοσίτου προελεύσεως τρίτων χωρών