ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 3018/93 του Winifred EWING προς την Επιτροπή. Επιστροφές εκ μέρους της Ιταλίας για απάτη στον τομέα της γαλακτοπαραγωγής