Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1588/93 της Επιτροπής της 24ης Ιουνίου 1993 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη