ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1396/93 του Hiltrud BREYER προς την Επιτροπή. Επανεπεξεργασία