Παράταση ισχύος των πινάκων επιτυχόντων που καταρτίστηκαν μετά τους γενικούς διαγωνισμούς, Συμβούλιο/Α/288, Συμβούλιο/LΑ/302, Συμβούλιο/LΑ/321, Συμβούλιο/LΑ/328, Συμβούλιο/LΑ/330, Συμβούλιο/LΑ/332, Συμβούλιο/LΑ/333, Συμβούλιο/LΑ/335, Συμβούλιο/LΑ/339, Συμβούλιο/B/312, Συμβούλιο/C/326, Συμβούλιο/C/329, Συμβούλιο/C/334, Συμβούλιο/C/337, Συμβούλιο/C/315, Συμβούλιο/C/322, Συμβούλιο/C/327, Συμβούλιο/D/308 και Συμβούλιο/D/331