Γραπτή ερώτηση αριθ. 123/84 του κ. Doeke Eisma προς την Επιτροπή Θέμα: Επεξεργασία ραδιενεργών αποβλήτων στις ΗΠΑ