Kommissionens förordning (EG) nr 1708/2006 av den 17 november 2006 om importlicenser för nötköttsprodukter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe och Namibia