KOMMISSIONENS BESLUTNING af 5. november 1991 om tildeling af den resterende mængde af indførselskontingentet for frosset kød af hornkvæg i henhold til artikel 3 i Rådets forordning (EØF) nr. 3838/90 (91/590/EØF)