Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8981 – IFF/Frutarom) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)