Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.8981 — IFF/Frutarom) (EØS-relevant tekst.)