ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 522/94 του Sotiris KOSTOPOULOS προς την Επιτροπή. Η βελτίωση των κινήτρων που παρέχονται για την κοινοτική φαρμακευτική έρευνα