ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 2595/91 των βουλευτών Solange FERNEX , Dorothee PIERMONT , Edward NEWMAN , Sylvie MAYER , Proinsias DE ROSSA , Peter CRAMPTON , Rinaldo BONTEMPI , Mathilde van den BRINK , Sergio RIBEIRO , Brigitte ERNEST de la GRAETE , Marie-Christine AULAS , Michael HINDLEY , Alexander LANGER και Wilfried TELKAEMPER προς το Συμβούλιο. Εγγραφή κονδυλίου στον κοινοτικό προϋπολογισμό υπέρ της μετατροπής της βιομηχανίας όπλων (RECARM)