ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2018 Επικαιροποίηση των εκτιμώμενων αναγκών για τις γεωργικές δαπάνες και λοιπές προσαρμογές (αποθεματικό για το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οργανισμοί και λοιπές δαπάνες)$