ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 2260/91 του κ. Ernest GLINNE προς την Επιτροπή. Υποτροπή στο θέμα της παράνομης αλίευσης στα χωρικά ύδατα της Ναμίμπια