Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση - Τίτλος ΙΙ: Διατάξεις για την τροποποίηση της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας ενόψει της ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας - Άρθρο Ζ - A5Aρθρο Ζ Δ 19