Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός II+» (διερευνητική γνωμοδότηση)