Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. 90/11 σχετικά με τη σύμβαση για την οργάνωση ορισμένων υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας στο πλαίσιο των προγραμμάτων ENVIREG και MEDSPA — Ανοικτή διαδικασία