Γραπτή ερώτηση αριθ. 2323/90 της κ. Claudia Roth προς το Συμβούλιο Θέμα: Συστηματική ετήσια ιατρική εξέταση των υπάλληλων και του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαικων Κοινοτήτων για ανίχνευση του ιού του AIDS