ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 2490/93 του Sotiris KOSTOPOULOS προς την Επιτροπή. Η διεθνής σύμβαση για την πυρηνική ασφάλεια