Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα καταγωγής Αλγερίας, Μαρόκου, Τυνησίας και Αιγύπτου ( 1992 )