ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 3473/95 του Marco CELLAI προς την Επιτροπή. Δηλώσεις εξαγωγών που έχουν κατατεθεί στα τελωνειακά γραφεία