ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 2470/92 του Lord O' HAGAN προς την Επιτροπή. Εναρμόνιση για τους νάνους που διακοσμούν τους κήπους