93/521/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 3ης Σεπτεμβρίου 1993 περί αποδοχής αναλήψεων υποχρεώσεων που έχουν προταθεί στο πλαίσιο της επανεξέτασης των μέτρων αντιντάμπινγκ όσον αφορά εισαγωγές σπάγγων για δεσίματα και δεματιάσματα καταγωγής Βραζιλίας, για την περάτωση της διαδικασίας επανεξέτασης των αντεπιδοτήσεων όσον αφορά τις εισαγωγές αυτές και για την περάτωση της διαδικασίας επανεξέτασης των μέτρων αντιντάμπινγκ και των αντεπιδοτήσεων όσον αφορά εισαγωγές σπάγγων για δεσίματα και δεματιάσματα καταγωγής Μεξικού