Συμπεράσματα του Συμβουλίου και των Υπουργών Υγείας συνελθόντων στα πλαίσια του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 1990 σχετικά με το Aids