Γραπτή ερώτηση αριθ. 183/90 του κ. Dieter Schinzel προς την Επιτροπή Θέμα: Γραφείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στη Βόννη