ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 2221/93 του Reimer BOEGE προς την Επιτροπή. Λαθραία εξαγωγή συναλλάγματος από τη Νιγηρία