Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1701/95 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1995 σχετικά με τη διακοπή της αλιείας της πεσκανδρίτσας από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Γαλλίας