Rådets forordning (EØF) nr. 297/91 af 4. februar 1991 om ændring af forordning (EØF) nr. 715/90 om den ordning, der skal gælde for landbrugsprodukter og visse varer fremstillet af landbrugsprodukter med oprindelse i AVS- staterne eller i de oversøiske lande og territorier for at tage hensyn til Namibias tiltrædelse af fjerde AVS/EØF-konvention