ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 800/95 του Carole TONGUE προς την Επιτροπή. Αίτηση της Κύπρου για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση