Υπόθεση C-381/89: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε με απόφαση της 2ας Οκτωβρίου 1989 το Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας, στην υπόθεση «Σύνδεσμος Μελών της Ελευθέρας Ευαγγελικής Εκκλησίας» κ.λπ. κατά Ελληνικού Δημοσίου κ.λπ