Γραπτή ερώτηση E-011831/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Αύξηση των αυτοκτονιών στην Ελλάδα μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης