ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 2309/95 του Hugh KERR προς την Επιτροπή. Ιρανοί συγγραφείς