ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1402/91 του κ. Jose VALVERDE LOPEZ προς την Επιτροπή. Μη συμμόρφωση της Ισπανίας με την οδηγία που αφορά τις γενικές συνθήκες υγιεινής στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις παραγωγής γάλακτος