Förenade målen C-808/19 och C-809/19: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 15 juli 2020 (begäran om förhandsavgörande från Landgericht Gera – Tyskland) – DS (C-808/19), ER (C-809/19) mot Volkswagen AG