ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 777/93 του Eisso WOLTJER προς την Επιτροπή. Δημοσίευση των δηλώσεων σχετικά με το δικαίωμα της πρόσβασης στην πληροφόρηση