Αγορά προγράμματος διαχείρισης βιβλιοθηκών για το Γραφείο Εναρμόνισης της Εσωτερικής Αγοράς Ανοιχτή διαδικασία