ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 2823/92 του Mihail PAPAYANNAKIS προς την Επιτροπή. Σήραγγα στις Ράχες Τυμφρηστού