ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 2806/93 του Carlos ROBLES PIQUER προς την Επιτροπή. Διαφωνίες σχετικά με την αύξηση της θερμοκρασίας της γής