Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös (YUTP) 2018/1004, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2018, Rafahin rajanylityspaikkaa varten perustetun Euroopan unionin rajavalvonnan avustusoperaation (EU BAM Rafah) johtajan toimeksiannon jatkamisesta (EU BAM Rafah/1/2018)