ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 653/92 της κ. Mary BANOTTI προς την Επιτροπή. Λιβερία -Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων