ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 441/95 του Jean-Pierre RAFFARIN προς το Συμβούλιο. Διαπραγματεύσεις μεταξύ Νοτίου Αφρικής και Ευρώπης