Verordening (EEG) nr. 1126/91 van de Commissie van 2 mei 1991 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst