Rectificatie van Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2020/1650 van de Raad van 6 november 2020 tot uitvoering van Besluit 2012/642/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Belarus (Publicatieblad van de Europese Unie L 370 I van 6 november 2020)