KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI UN EIROPAS PARLAMENTAM Finanšu shēmas tehniskās korekcijas 2020. gadam atbilstoši NKI izmaiņām (EKS 2010) (6.pants Padomes Regulā Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.-2020. gadam)