/* */

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1036/92 af 27. april 1992 om gennemførelsesbestemmelser til overførsel af fællesskabsstøtte ydet til projekter for kollektiv omstrukturering af vinarealer i medfør af Rådets forordning (EØF) nr. 458/80 og om ændring af beslutning 81/525/EØF om ansøgninger om forskud og om refusion af præmier for omstrukturering af vinarealer som led i kollektive foranstaltninger